Disclaimer

De informatie op onze website heeft uitsluitend als doel u over de Emil Frey Zorgpolis te informeren. Indien u een meer informatie en/of persoonlijk advies wenst, kunt u contact opnemen via de contactgegevens op deze website. Als bezoeker van deze website gaat u ermee akkoord dat de hieronder vermelde voorwaarden op uw gebruik van toepassing zijn.

Informatie op deze website

Emil Frey Zorgpolis besteedt veel zorg aan juistheid en actualiteit van de informatie die op deze website verschijnt, maar sluit desondanks niet uit dat er onvolkomenheden of onjuistheden op de website staan. Ook het foutloos en ononderbroken functioneren van de website kan niet worden gegarandeerd. Voor zover op deze website informatie is opgenomen die gebaseerd is op verwachtingen omtrent toekomstige gebeurtenissen, dient de lezer zich ervan bewust te zijn dat deze informatie is gebaseerd op huidige inzichten en veronderstellingen van de directie en dat, onder invloed van niet voorziene ontwikkelingen de feitelijke resultaten, conclusies of geschetste omstandigheden in zekere mate -afhankelijk van de impact van die ontwikkelingen- kunnen afwijken van die, welke bij de opmaak van deze website werden verondersteld.

Virussen

Emil Frey Zorgpolis garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Aansprakelijkheid

Iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade die een gebruiker van deze website claimt als het directe of indirecte gevolg van de toegang tot de website, het gebruik van enige informatie ervan dan wel een gebrekkig functioneren, wordt door Emil Frey Zorgpolis uitdrukkelijk afgewezen.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen en hyperlinks naar andere websites die niet door Emil Frey Zorgpolis worden beheerd dienen slechts ter aanvullende informatie van de bezoeker. De juistheid van die informatie kunnen wij niet garanderen. Aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites wordt om die reden niet aanvaard.

Intellectuele eigendom

De op deze website afgebeelde teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, namen en logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van Emil Frey Zorgpolis en worden beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Gebruik van op deze website aanwezige informatie mag door de bezoeker slechts voor eigen persoonlijk gebruik worden gereproduceerd. Het is u niet toegestaan om materiaal op deze website te kopiëren, te vermenigvuldigen, aan derden door te zenden, te verspreiden of tegen betaling beschikbaar te stellen aan derden, tenzij Emil Frey Zorgpolis daar uitdrukkelijk toestemming toe heeft verleend. In geval van inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom behoudt Emil Frey Zorgpolis zich het recht voor om de daardoor geleden schade op u te verhalen.